Fra-data-til-inteligens-Nyhetsbrev

Fra data til intelligens

Vi lever i en tid hvor digitalisering, automatisering og robotteknologi er definert som løsning på alt fra eldrebølgen, klimakrisen og hva vi skal leve av etter oljealderen.

Vi i Norkart har jobbet med og trodd på digitalisering og automatisering lenge før dette ble løsningen alle snakker om. Selv om ikke dette løser alt tror vi at dette er teknologi som kan bidra til en bedre fremtid for alle.

Den store endringen de senere årene, og som bare vil akselerere fremover, er tilgangen til data samt regnekraft for å analysere disse dataene. Millioner av nye dingser kobles på nett hvert år, og mange av disse har sensorer som fanger data og sender videre, samtidig som åpne offentlige data strømmer ut i nettskyen i store mengder.    

For noen få dollar får man nå teknologi og kapasitet som langt overgår det som for få år siden var forbeholt universiteter og tungregningsmiljøer. Stikkord er kunstig intelligens og maskinlæring. Maskinene finner nye mønstre, nye sammenhenger og ny informasjon.

Norkart har jobbet tett på denne utviklingen i mange år allerede. Gjennom vår digitale plattform oppdaterer vi kontinuerlig hundrevis av datasett og gjør analyser på tvers av datasett og strømmer.  Vi har nå økende satsning på kunstig intelligens, robotisering og selvbetjening, og opplever sterk vekst i etterspørselen rundt dette.

Informasjon gjøres tilgjengelig gjennom automatiske analyserapporter, som integrert tilgang til oppdatert beslutningsstøtte, samt som tilgang til juridisk korrekt informasjon i eiendomsutvikling og eiendomsmegling.     

Visjonen vår er å gjøre data om til informasjon og intelligens. Mens data omhandler fortiden gir intelligens informasjon om fremtiden. Får å få til dette må data behandles riktig.  Det jobber vi med hver dag.