Matrikkel-Nyhetsbrev

Eiendomsinformasjon og matrikkeldata – vi hjelper deg med å gjøre dataene bedre!

Eiendomsinformasjon og matrikkeldata er sentrale grunnlagsdata innenfor digitalisering og automatisering av offentlige tjenester, og innenfor forvaltning generelt.  Kvaliteten til slike tjenester vil gjenspeile kvaliteten på grunnlagsdataene.

Norkart har jobbet med matrikkeldata i flere tiår. Vi har laget oppdateringsklienter som brukes av mer enn 300 kommuner, og vi har vår egen landsdekkende matrikkelkopi som oppdateres hvert 5. minutt.

Gjennom vårt arbeid med matrikkeldata og vår daglige kontakt med store deler av kommune-Norge har vi erfart at matrikkelen har begrensninger hva gjelder datakvalitet.  Dette kan vi gjøre noe med!

Norkart har tilgang til landsdekkende lokal grunnbok og detaljerte kommunale kartdata for hele landet. Kombinert med våre inngående kunnskaper om matrikkelsystemet kan vi bidra til at matrikkeldataene får nødvendig kvalitet for bruk i automatiserte tjenester og innenfor forvaltning generelt.    

Det er kun kommunene som kan endre dataene i matrikkelen, men vi kan hjelpe til å analysere matrikkeldataene for å gi et bilde av kvaliteten og for å peke på hva som kan forbedres. Vi tilbyr også maskinelle oppdateringer via kommunens matrikkelbruker.  Vi kan oppdatere arealer på bygg, rette opp i bruksenheter med feil brukstype, registrere arealer på bruksenheter, og mye annet.

Eiendomsdelen lar seg ikke rette maskinelt, men vi tilbyr her prosjekthjelp for å gjennomføre en kvalitetshevning.