Raskere saksbehandling med tiltaksanalyse

Ved bruk av automatisk tiltaksanalyse fra Norkart – blir arbeidet med byggesaksbehandling enklere.

I plan- og byggesaker er tilgang til det offentlige kartgrunnlaget (DOK) viktig for å ta de riktige beslutningene. Kommunen skal i henhold til kart- og planforskriften §5 stille nødvendig utsnitt av det offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak.

Med Norkarts tiltaksanalyse kan kommunen raskt dokumentere hvilke temadata som er berørt for gitt plan eller tiltak. Analysen gir en datostemplet rapport med kartutsnitt for de berørte tema.

Kommunen kan utvide tiltaksanalysen med egne datasett ut over de som inngår i det offentlige kartgrunnlaget.

Sarpsborg kommune er en av flere kommuner som har tatt i bruk tiltaksanalyse.  I løpet av noen sekunder kontrolleres tiltaket mot 42 ulike datasett, og det produseres en rapport med kartutsnitt og informasjon der det gjøres funn. Alt samles i en rapport som lagres på byggesaken i kommunens sakssystem.

«Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre saksbehandlere for verdifull tid», sier Espen Danevad på enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune. Han forteller at rapporten i seg selv er en trygghet for at de nødvendige undersøkelsene er gjort av saksbehandler, men også at prosessen ved å etablere rapporten var en nyttig øvelse.  «Det gjorde at vi på mange områder ble bevisste på hva som faktisk er viktig å kontrollere når vi får inn en byggesøknad. Og nå får vi dokumentert at kontrollen er gjennomført».

Tiltaksanalysen er en tjeneste som er bygget på Norkarts analyseplattform, som er en fleksibel plattform som kan benyttes til mange ulike formål, og egner seg for alle typer analyser og uthenting av data og informasjon som skal gjøres mer enn en gang. Løsningen i Sarpsborg gjør kontroll både mot datasett fra Norkart Datavarehus og mot kommunens egne data.  Analyser og rapporter kan skreddersys for hver enkelt kommune eller virksomhet.

Ta kontakt dersom vi skal hjelpe til med å automatisere prosesser i din virksomhet!