Vannmåler

Verktøy for effektivt bytte av vannmålere

Som energibransjen står vannbransjen og norske kommuner ovenfor en stor endring. Flere og flere kommuner innfører nå automatiske og smarte vannmålere. Formålet er å få kontroll og oversikt over forbruk, utføre rett fakturering og ikke minst utnytte de muligheter nye smarte vannmålere gir i forhold til å kunne kontinuerlig overvåke forbruk, avdekke lekkasjer og forhindre skader som følge av stadige vannlekkasjer. Norge har et stort vanntap og for å nå bransjens mål om en bærekraftig forvaltning av vann og avløp må endringer til.

Bytte av vannmålere er en prosess kommunen organiserer – og selve byttet utføres av en ekstern rørlegger. I dag skjer dette ofte manuelt med telefon, papirlister og regneark. Dette er krevende både tidsmessig og økonomisk både for kommunen og for rørleggeren.

KOMTEK Vannmålerbytte automatiserer dette slik at både kommune og rørlegger får en enkel og smidig prosess. Begge parter sparer tid og penger og innbyggeren blir håndtert på en enda bedre måte enn før.

KOMTEK Vannmålerbytte er en løsning som sørger for kommunikasjon mellom kommune, rørlegger og innbygger gjennom hele prosessen. Kommunen organiserer og planlegger i sin vannmålerdatabase og sender arbeidslister til rørlegger. Rørlegger har da full oversikt over hvilke målere som skal byttes og kan på sin mobiltelefon planlegge og organisere sine arbeidsdag. Rørleggeren kan selvfølgelig kommunisere med innbyggeren via SMS for å avtale tid og sted for utførelsen. Alle bytter registreres løpende på mobiltelefon slik at han er klar for neste oppdrag umiddelbart. En prosess som før tok timer – og noen ganger kanskje dager, løses nå på en rask og smidig måte. – Med gevinst for alle parter. Kommunen på sin side kan til enhver tid se i KOMTEK alle data (tekniske data, bilder, avvik).

Dette gir en oversikt, kontroll som nok mange har ønsket seg lenge. Nå er den her!

Når du skal bytte vannmålere – kontakt oss, vi er klare til å hjelpe dere!

 

Bildetekst. Ole Johan Haugen Mikkelsen, rørlegger hos Asbjørn Nordsveen AS er en av rørleggerne som bytter vannmålere for Ringsaker kommune. Her tester han KOMTEK Vannmålerbytte i praksis .