Dings-til-Nyhetsbrev

Fra dings til intelligens

I 2021 vil 1 million nye dingser selges og kobles på nett. Hver time. Hele året. Svært mange av disse enhetene vil være sensorer som fanger data og sender data videre.

Kan 1 million nye dingser per time bekjempe ensomhet?

Vi opplever allerede i dag at interessen er stor for å koble på sensorer til infrastruktur, samferdsel og renovasjon. Alle som driver med pumper, vannmålere, strømmålere, parkeringsplasser, søppeldunker, piper, biler har et ønske om å koble sensorer på og skape datastrømmer. Hensikten er selvfølgelig bedre og smartere produkter.

Ønsket er ofte en smartere by som bidrar til et bedre samfunn hvor ensomhet hos eldre blir bekjempet. Det er et godt stykke avstand fra RaspberryPi til bekjempelse av ensomhet.  Norkart kan redusere denne avstanden. Vi har i årevis vært eksperter på å understøtte offentlige arbeidsprosesser med våre tjenester, data og systemer. Disse arbeidsprosessene vil endre seg med tilførselen av sensordata. Plutselig slipper man å bruke personer på å sjekke trykket i vannledninger. Plutselig kan alarmer gå når det er unormalt lite vannforbruk hos eldre og fallsensorene har slått ut. Plutselig kan hjemmehjelpen bruke mer tid på å hjelpe personer.

1 million nye dingser hjelper veldig lite hvis alle står alene. Fremtidens arbeidsprosesser vil kreve å se alle dingsene i en sammenheng og understøtte arbeidsprosessene og oppgavene som skal gjøres. Det er dette som gjør dingsene intelligente. Norkart er bindeleddet mellom dingser, arbeidsprosesser og innbygger. Vi kan sikre at dingsene sees i sammenheng. Vi kan sikre robotisering av arbeidsprosesser der maskiner gjør arbeidet best. Vi kan sikre at det blir mer tid til de oppgavene som gjør samfunnet bedre.

Ta kontakt for å se på hvilke muligheter du har for å være med i Norkart sitt IoT-økosystem!