Pipe-Brann

Vestfold Interkommunale brannvesen - først ute med å ta i bruk risikoanalyser for å forebygge brann

Brann- og redningsvesenet rykket ut 8 851 ganger i 2016 – og hele 13 % (1 150 ganger) av disse utrykningene var forårsaket av brann i skorstein ifølge DSB.

Fra og med 2009 til 2015 omkom 17 personer i branner i fritidsboliger. De vanlige brannårsakene er feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av ildsted.

Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) – med feiermester Jan Espeseth i front har tatt i bruk teknologi og digitale løsninger for å forebygge brann. En viktig suksessfaktor er å ha gode data om husholdningene. Med data menes informasjon om hva slags oppvarming de ulike husholdningene har, byggeår på hus og om boenheten er bygget i treverk eller mur, informasjon om pipe, fyringsmønster, brannsmitteområder mm. Disse dataene benyttes i analyser, slik at man ved enkle brukervennlige oversikter ser hvor ressursene kan brukes mest effektivt. Det er ikke nødvendig at feieren har tilsyn med en ny enebolig som kun har oppvarming med elektrisitet, mens det er viktig å ha jevnlig oppfølging i en eldre enebolig med vedfyring hvor det bor eldre mennesker. Gode data og analyser gir VIB akkurat den informasjonen de trenger for å jobbe målrettet med brannforebygging – som kan spare liv og kulturhistoriske verdier.

«To satsingsområder hos oss er eldre over 70 og brannsmitteområder. Disse har blitt automatisk integrert i analysene, noe vi ikke ville klart uten hjelp fra Norkart» sier Jan Espeseth.

Kvaliteten på dataene er en utfordring for mange kommuner i arbeidet med brannforebygging. Mange har ikke startet opp arbeidet som en følge av dette.

Samarbeidet med VIB og Norkart er et godt eksempel på effektiv databehandling – Dette kan også utnyttes for fritidsboliger.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden til fyringsanleggene i fritidsboliger. Er disse tilstrekkelig rengjort? Hvordan er kvaliteten på skorsteinen? Her er det helt klart behov for å øke innsatsen for brannsikkerheten.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *