Robotisering

Robotisering i praksis

Geomatikkdagene 2017 ble arrangert på Lillehammer før påske, og samlet 450 deltakere fra alle kanter av geomatikkbransjen. Tema for årets konferanse var “Digital Agenda” – inspirert av Stortingsmelding 27. Og det handler selvfølgelig om digitalisering. Digitalisering av det offentlige. Det siste året har aviser, blogger, startups, tidsskrifter florert av; “Digitalisering”, “Internet of Things”, “Robotisering”, “Kunstig Intelligens”. Hva er det egentlig det dreier seg om? Hva betyr dette egentlig for oss og våre kunder?

Paul Chaffey innledet konferansen med et strålende foredrag med tittelen; “Fornye, forenkle, forbedre – og digitalisere”. Chaffey løfter opp de store emnene om “ikke en ny olje – men mange nye oljer” og hvordan selvangivelsen (nå skattemeldingen) har opplevd en digitalisering fra hel-manuell innsamling og utfylling til i dag å være en helautomatisk innsamling og innlevering.

Dette er fine overskrifter. Fine powerpoints. Men hva betyr dette i praksis – for oss og våre kunder?

Digitalisering og robotisering er selve kjernen av Norkart. I den siste tiden har ordene blitt buzzwords og overskrifter i media. Vi i Norkart er fagfolk, som ikke bruker språket som preger nyhetsbildet. Vi har erfart at det er nettopp i disse buzzwords og overskrifter vi har skapt og levert de siste årene. Vi leverer løsninger som automatiserer, eller robotiserer om du vil, arbeidsprosesser som er manuelle i dag. Før måtte eksempelvis en geodatamedarbeider i kommunen gå igjennom datasett på datasett i GIS-programvaren sin for å sjekke om en eiendom ligger i sone for rasfare, er under en spesiell reguleringsplan, har kvikkleireutsatt grunn eller ligger i et reindriftsområde. Dette er viktig for byggesøknader, områdekartlegging, risiko og beredskap og planlegging. Men dette er også svært tidkrevende og sløser vekk verdifull tid til geodatamedarbeidere. Maskiner er mye bedre egnet til å tråle igjennom hundrevis av datasett og finne ut hva en eiendom berøres av. Maskiner er også mye bedre til å sikre oppdaterte data fra hundrevis av datakilder. Det blir riktig gang på gang og maskinen gjør dette på sekunder. Alt kjørende i et datavarehus som sikrer at data, analyser og tilgang alltid er oppdatert og enkelt i bruk for geodatamedarbeideren. Kanskje ikke like kult som selvkjørende biler eller festroboter. Men rett og slett en praktisk automatisering som frigjør tid i hverdagen. Tid som man kan bruke på å utvikle fremtidens kommune. Tid som man kan bruke på innbyggernes trivsel.

Norkart Analyseplattform er er robotisering i praksis. Og dette er noe vi leverer hver eneste dag.

Automatiske analyser fra vårt datavarehus er et helt konkret eksempel på digitalisering og robotisering fra nåtiden. I fremtiden kommer vi til å få større hjelp fra maskiner og algoritmer til å være de utførende på arbeidsprosesser som vi gjør i dag. Fra samarbeidet vårt med NTNU ser vi faktisk at vi kan ta i bruk maskinlæring om ikke altfor lenge. Til nettopp å gjøre manuelle arbeidsprosesser enklere ved at maskiner gjør den kjedelige og gjentakende jobben. For eksempel kan det være å sjekke om en byggesøknad er fylt ut riktig. Det kan være å se på trender og varslinger i forbruket fra tusenvis av vannmålere. Det kan være å se sammenhenger mellom søppeltømminger, sykefravær og radonområder. Vi er ikke så langt fra dette som vi kanskje tror. Og jeg er overbevist om at dette ikke fjerner arbeidsplasser – men heller frigjør tid og lar maskiner overta arbeidsprosesser og datakverning – så kan vi mennesker styre maskinene og ha tid til å ta intelligente valg og beslutninger.