Overvann

På tide å sette overvann på agendaen

Et stadig tøffere klima vil i fremtiden gi oss flere utfordringer knyttet til vann. Klimaendringer og økt nedbør, samt økt befolkningstilvekst og utbygging, gjør at flatene blir tettere og vannet må finne andre veier på overflaten enn før. Dette krever at det må tenkes nytt og vi må håndtere situasjonen på en ny måte. Mange kommuner har fått øynene opp for utfordringer knyttet til overvann, og Norkart opplever en økning i henvendelser rundt dette temaet.

Samspill mellom plan, byggesak og VA blir nøkkelen til å håndtere utfordringene overvann gir. Spørsmål som bør stilles er: Hvor samler vannet seg? Hvor kommer det fra? Hvor bør vi planlegge ekstra tiltak, og er det områder som bør båndlegges?  Spørsmålene er mange – og tverrfaglighet blir viktig slik at arbeidsprosesser innenfor fagområdene kan sees i sammenheng.  Dette er sentralt for å kunne planlegge  håndtering av overvann i en tidlig fase,  slik at man kan få gevinster i framtiden.

For å treffe gode beslutningene trengs gode data, og det har man i kommunene.  For å bearbeide disse dataene og sette dem sammen til forståelig og verdifull informasjon, kan Norkart tilby analyseverktøy, beslutningsstøttesystemer og konsulenthjelp.

Kartlegging av vannansamling og flomveier er etterspurte analyser, og mange kommuner er godt i gang med å få oversikt og sikre utfordringer med overvann. Resultatene kan leveres både digitalt og som tradisjonelle kart. Vi kan også tilby å definere aktsomhetsområder med helling, vannansamling og avrenning. Simuleringer er nyttig verktøy som vi tilbyr blant annet for å se hva konsekvensene vil være i kjente problemområder ved økning av vannstand.

Mulighetene er mange, og en tidlig håndtering av problematikken kan raskt gjøre dette til en svært lønnsom investering for din kommune.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *