Unngå brann med Norkart brannforebygging

Norkart brannforebygging er en tjeneste fra Norkart som hjelper kommunen å imøtekomme kravene til Forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016.

Når skal røykløpet feies?
Tjenesten beregner automatisk risikotall og risikoklasse for enheter og røykløp, som igjen kan brukes som grunnlag for å sette hyppighet for tilsyn og feiing. Risikotallet er beregnet ut fra analyser av ulike datakilder som KOMTEK, Norkart Datavarehus, Matrikkelen og evt. andre kilder. Disse kildene og hvilke faktorer (f.eks. sotmengde, type skorstein, avstand til brannstasjon osv.) som skal vurderes blir satt opp i samarbeid med brannvesenet.

Beslutningsstøtte
Resultatene fra analysene blir presentert i rapporter og kart. Risikotallet kan importeres til KOMTEK Forvaltning for å beregne hyppighet for feiing og tilsyn. I KOMTEK Forvaltning kan man søke opp alle objekter med en bestemt risiko og jobbe videre med disse. Alle resultater kan visualiseres i kartløsninger som støtter WMS (KOMTEK, Kommunekart m.fl). Dette gir en god oversikt og grunnlag for å spisse arbeidet mot brannvesenets satsingsområder.
.

Datakvalitet
Analysene avdekker også områder der datakvaliteten ikke er tilfredsstillende. Gode resultater er avhengig av god kvalitet på dataene. Mangelfulle data gir dårligere resultater. Vi tilbyr derfor en tjeneste for å fangste data med mobiltelefon/nettbrett når man er ute i felt. Disse dataene kan igjen importeres til KOMTEK.

Vi forholder oss til Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging slik at krav og anbefalinger fra forskriften skal være ivaretatt.

Løsningen er utviklet i samarbeid med Stord brann og redning. I disse dager tar også Vestfold Interkommunale Brannvesen tjenesten i bruk.

Ta kontakt med Christian Andresen  eller besøk oss på denne siden for mer informasjon om tjenesten.