SMS-vannmåler-avlesning

Braksuksess med SMS

I høst var Norkarts løsning for avlesning av vannmålere via SMS, Leseav, klar for markedet. Innbyggere i 31 norske kommuner fikk anledning til å bruke løsningen, og vi kan allerede konkludere: dette er noe folket ønsker!

Med Leseav er avlesningsblankett i postkassen erstattet med en melding på mobilen. Mottakeren svarer på SMS-en, og dermed er avlesningsjobben gjort. Jobben er akkurat som man er vant med når man leser av strømmen, og jobben er akkurat like enkel.

I forbindelse med avlesning for årsoppgjør rundt årsskiftet var Leseav i bruk for 31 kommuner, og vi kan allerede konkludere med at løsningen er godt mottatt hos folket. Av alle registrerte avlesninger er 76% gjort med sms, 18% via web (www.leseav.no) og kun 6% har kommet via kommunen. I den siste kategorien faller de eiere/regningsmottakere som ikke er registrert med mobiltelefon eller som av andre grunner har valgt å benytte det tradisjonelle avlesningskortet.

Gjorde jobben i Ringsaker
Som nevnt er det om lag seks prosent av avlesningene som kom inn på den tradisjonelle måten. I Ringsaker hadde de tidligere benyttet et eksternt selskap til å ta seg av hele avlesningsprosessen. I år hentet de inn de aller fleste avlesningene selv med Leseav. I tillegg brukte de et trykkeri til å produsere og sende ut avlesningskort, og Norkart bistod med å gjennomføre den manuelle registreringen av mottatte avlesninger. -Det er klart vi kan tilby en slik tjeneste. Leseav skal være enklere og bedre enn alle andre alternativer, og da sørger vi selvsagt for at de som ønsker det kan slippe å gjøre det manuelle arbeidet, forteller Kjartan Selnes i Norkart.

Raskere prosess
Med Leseav har kommunen løpende kontroll på hvem som har lest av sine målere. Dermed kan man også raskt sende ut purring, uten å måtte vente på eventuelle avlesningskort som er i posten. Påminnelser sendes naturligvis også ut via SMS, og det viser seg at responsen er god. I Porsgrunn kommune fikk de inn 15% av sine avlesninger etter påminnelse via SMS. Det er mye arbeid spart ved noen tastetrykk! Vi skal være forsiktige med å rangere innbyggerne her i landet, men det er fristende å trekke fram Lenvik kommune, som etter gjennomføring av to avlesningsperioder fikk respons på 98% av målerne sine. Bare 32 av kommunens 1339 målere sto igjen som uavlest. Når kommunen gjør det enkelt for innbyggerne, er det godt å se at innbyggerne også gjør det enkelt for kommunen.

Tror på enda mer SMS
Ved å gjøre oppslag i offisielle registre har vi med SMS klart å nå frem til 88 % av abonnentene.  De øvrige 12 % er i hovedsak firma, borettslag o.l.  Til disse sendes det ut avlesningskort, med mulighet for å registrere mobilnummer sammen med avlesning på nett. Gjennom denne løsningen kan kommunen samle inn riktige telefonnummer til f.eks. kontaktpersoner i firma og borettslag, og derfor tror Selnes på enda bedre SMS-respons i framtidige avlesningsperioder. -Det er jeg skråsikker på. Vi ønsker å være selvbetjente, og vi ønsker at det skal være så enkelt som mulig. Vi har mobilen med oss over alt, og med den er det fort gjort å gi tilbakemelding, sier Selnes. Han forteller også at løsningen stadig utvikles og forbedres. Det siste store er at det er laget funksjonalitet for Avvikshåndtering, slik at avlesninger kan følges opp fortløpende. Finner man registreringer man mener er en feilregistrering har man mulighet til å sende ut en ny SMS og be abonnenten om å sende inn avlesningen på nytt.

Leseav er et prakteksemplar på digitaliseringsgevinst. Den egner seg like bra om man har få eller mange vannmålere å lese av, og kostnaden ved å komme i gang er lav. Ta kontakt med Kjartan Selnes for å få vite hva som skal til for å ta i bruk Leseav.no. Du når ham på e-post: kjartan.selnes@norkart.no, eller på telefon 934 21 216. Send ham gjerne en SMS.