Inovasjon-Norge-Digitale-kommune

Innovasjon Norge har bevilget 13 millioner kroner til Norkarts digitaliseringsprosjekt

Digitalt løft innenfor byggesak og vann- og avløp
Innovasjon Norge har bevilget 13 millioner kroner til Norkarts digitaliseringsprosjekt «Den digitale kommune 2019», hvor vi sammen med 6 partnere i Kommune-Norge og Tieto investerer 100 mill. til å utvikle og tilby digitale løsninger innenfor både byggesak og vann- og avløp.

Støtten fra Innovasjon Norge er viktig for å kunne realisere digitaliseringsambisjonen. Seniorrådgiver Håkon Nyhus i Innovasjon Norge har uttrykt at det er et stort behov for digitalisering av offentlig sektor for å opprettholde et bærekraftig samfunn, og Innovasjon Norge ønsker å støtte prosjekter som bygger opp under digitalisering i kommunal sektor – og støtter derfor Norkarts digitaliseringsprosjekt «Den digitale kommune 2019».

Hva kan kommunene forvente innenfor VA?
Innenfor vann- og avløp innebærer prosjektet at det utvikles en ny digital løsning som gir en fullstendig oversikt over både private og offentlige vann- og avløpsnett i hele landet.

Komplette sammenkoblede løsninger skal hindre eller minimere unødvendig skader – og vil være et viktig verktøy i en verden hvor klimaendringer fører til mer ekstremvær med store nedbørsmengder og flom.  Flom har ført til et høyt antall tilfeller av infisert drikkevann, som igjen gir fare for liv og helse.

I tillegg til oversikt over private og offentlige vann- og avløpsledninger vil det bli utviklet nye tilsynsløsninger. Dette kan i stor grad hindre forurensningen av drikkevannet vårt, som vi i økende grad opplever i dag. De nye løsningene åpner også opp for selvbetjening og enkel tilgang til oversiktlig informasjon. Løsningene vil forenkle alt som har med byggesaksbehandling og vann- og avløp å gjøre.

Enklere byggesaksprosess – fra A – Å
Norske kommuner behandler årlig over 100 000 byggesaker, og der er derfor mye tid og penger å spare for alle parter i en forbedret digital byggesaksprosess!

I alle faser av en byggesak må data være tilgjengelig slik at beslutninger tas på riktig grunnlag.  Norkart vil samle inn alle nødvendige data og gjøre disse digitale ved hjelp av Norkart Datavarehus. Dataene vil tilbys via standardiserte grensesnitt slik at all informasjon som er nødvendig gjennom prosessene vil være tilgjengelig og digital.
Norkarts Datavarehus er Norges største samling av geografisk informasjon, og alt av plandata, eiendomsdata, kart, vann- og avløp, risikodata, gebyrer mm ligger alltid oppdatert i datavarehuset.
Norkarts mål er å tilgjengeliggjøre digitale data til alle aktører som er involvert i byggesaksprosessen.

Det nye digitale prosjektet tar sikte på å frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere, samt redusere saksbehandlingstiden til byggesakene.

Bærum kommune er en av samarbeidskommunene i prosjektet, og geodatasjef Kjell Berge sier Bærum kommune er svært tilfreds med å være med i dette prosjektet. Berge mener kommunene til nå ikke har utnyttet alle mulighetene for å digitalisere sine tjenester. Dette prosjektet støtter oppunder regjeringens ambisjoner om å sette fart i digitaliseringen av kommunene, og dermed gi innbyggerne bedre service.

Berge understreker at arbeidet med byggesaker er et av de mest tidkrevende og utfordrende områdene for norske kommuner og deres saksbehandlere. Slik er det også i Bærum, hvor de hele tiden er på jakt etter bedre verktøy for sine medarbeidere, slik at de kan levere bedre tjenester både til bedrifter og innbyggere i kommunen.

Arbeidet med prosjektet skal være ferdig i 2019.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *