Satser 100 mill. på digitale kommuner

– Det kryr av orienteringsløpere her, det er ikke til å legge skjul på at mange av de ansatte har stor interesse for kart. Bent Brugård er administrerende direktør i Norkart, en teknologi- og digitaliseringsbedrift som sitter på 130 terabyte kartdata etter over 55 år i kartmarkedet.

Last ned artikkelen fra Finansavisen

15 år etter Skatteetaten

Sammen med seks norske kommuner, inkludert Bærum, Stavanger og Sandnes, samt 13 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, skal det investeres 100 millioner kroner i digitale løsninger som skal forenkle og effektivisere byggesaksbehandlinger i norske kommuner.

– Hvert eneste år blir det behandlet cirka 100.000 byggesøknader i Norge. I rundt 40 prosent av sakene er det store eller mindre feil som er svært ressurskrevende for kommunene. På sikt kan mye av dette manuelle arbeidet reduseres kraftig, takket være digitalisering, sier Brugård og fortsetter:

– Skatteetaten var gjennom en liknende prosess for 15 år siden når det gjelder selvangivelsen. Ved hjelp av blant annet selvbetjening og kunstig intelligens kan kommunene spare enorme summer når kommunenes saksbehandlere etter hvert kun behøver å konsentrere seg om de mest kompliserte byggesøknadene.

Ferdig i 2019

Norkart sier de vil være ferdig med en komplett løsning i 2019. Prosjektet skal også utvikle en ny digital løsning som gir fullstendig oversikt over både private og offentlige vann- og avløpsnett.

– Klimaendringene fører til at det oftere enn før oppstår flom som skaper problemer med infisert drikkevann, siden det er liten kontroll på avløpsnettet, sier Brugård.

– Vi skal utvikle et beslutningsverktøy som kan gi bedre tilsyn med avløpsnettene.

Den største digitale satsningen i kommune-Norge er det Oslo som står for. Kommunen skal satse 750 millioner kroner på digitalisering de neste årene, men dette vil være en skreddersydd løsning.

– Vi har stor tro på at standardisering er veien å gå for kommunene, de som ikke gjør dette tror jeg vil få store kostnadsutfordringer på sikt, sier Brugård.

Norkart-sjefen sier selskapet vil begynne å selge enkeltløsninger av digitaliseringsprosjektet til interesserte kommuner etter hvert som de ferdigstilles.

– Da vi for kort tid tilbake presenterte prosjektet under et seminar var det en kø av kommuner som ønsket å være med, sier Brugård.

Norkarts arbeid med digitalisering er også blitt lagt merke til på øverste hold.

I løpet av kort tid har både kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vært på besøk hos Norkart for å høre hvordan norske kommuner kan digitaliseres og effektiviseres.

Offentlig sektor kjøper mest

Med bakgrunn i kartdataene, har Norkart også jobbet frem ulike tjenester som kartnavigasjon for 1881 og Finn.no, appen Kommunekart, som viser byggesaker og data knyttet opp mot enkelteiendommer samt løsninger for renovasjon.

Norkart selger i dag sine tjenester til 390 norske kommuner og har 1881, Finn.no, eiendomsmeglere og flere forsikringsselskap på kundelisten. I sum omsetter teknologiselskapet for cirka 220 millioner kroner i år og sitter igjen med et overskudd på 20 millioner kroner.

65 prosent av driftsinntektene er repeterbare og 85 prosent av totalomsetningen kommer fra offentlig sektor.