Forvandler data til kunnskap

Det er ikke trylling det er snakk om, men en unik og genial måte å sammenstille store mengder data som daglig samles inn og forvaltes der ute i landet vårt.

Ved å sette data og informasjon fra en rekke ulike systemer sammen, kan Norkart gi svar på spørsmål som det tidligere stort sett har blitt synset om. I følge Vannverksregisteret ved Folkehelseinstituttet forsvinner det 220 liter vann pr person pr døgn i lekkasjer.

På fjorårets KOMTEK-dager fikk Turid Wiik Melve og Jørgen Norling god respons da de viste fram eksempler på hvordan man sammenstiller ulike datasett, og på den måten finne svar på ubesvarte spørsmål. Hvor er det egentlig det lekker? Hvordan er tilstanden på VA-nettet ditt? Stipulerer dere riktig vannforbruk? Hvem bør knyttes til offentlig anlegg, og hva skal til for å gjøre det? Dette er eksempler på rapporter og analyser som kan gi deg kunnskap du ikke hadde.

-Dataene kan hentes fra en rekke ulike kilder, forteller Melve. Det kan være lokale KOMTEK-data fra kunden, data fra Norkarts datavarehus, statistiske data funnet på nettet, eller data fra andre systemer som benyttes av kunden. Vi henter data der de er, og presenterer de slik kunden måtte ønske, sier hun.

For selve produktet som leveres tilbake til kunden kan variere. Det kan være alt fra en tilstandsrapport for et gitt tidspunkt til et levende dashbord der man kan legge inn ulike parametere og få tilbake resultater og konsekvenser i sann tid.

I Norkart tror vi at vi bare har sett starten på hvilken nytte denne måten å bruke dataene kan gi, og vi tar gjerne imot din utfordring på hvilken kunnskap vi kan lage for deg.