ringebu

På rett sti i Ringebu

Ringebu er kanskje mest kjent for OL-anlegget i Kvitfjell, der titusenvis av tilreisende nyter alpinbakkene vinterstid. Men kommunen i Gudbrandsdalen har også mye å by på når snøen ikke har lagt seg over terrenget. I flere år har kommunen jobbet målbevisst med kartlegging og kvalitetsheving av sine turstier, og det kan både innbyggere og turister i området nyte godt av.

Avdelingsingeniør Fridtjov Valde Janson i kommunen forteller at prosjektet begynte i 2014 da de hadde inne en sommerhjelp som jobbet mye med stiene. Arbeidet begynte innendørs med identifisering av stier som manglet og hvor det kanskje var grunnlag for å GPS-registrere dem, og samtidig kontrollere ut stier der de var i tvil. I planleggingsfasen var naturligvis kart og flybilder viktige hjelpemiddel, men det har også vært viktig å snakke med folk som sitter på lokalkunnskap. Janson forteller at en viktig del av arbeidet har vært å slette stier som var feiltolkninger av bekker, vegetasjonsstriper, dyretråkk osv.

I tillegg til ham selv, har flere andre i kommunen vært involvert i registreringsarbeidet. Selve registreringsjobben har i stor grad blitt gjort i forbindelse med annet arbeid, som f.eks. ved innmåling av stikkrenner. Med seg har de hatt en tradisjonell tur-GPS (med GLONASS-mottaker for å sikre satellittdekning i skog) og gått opp stiene som manglet. Tilbake på kontoret har de brukt GISLINE for å bearbeide dataene, både for å rydde opp i topologi og for å legge på egenskaper om turstiene. Med dataene på plass i GISLINE er veien til publisering i Kommunekart kort, slik at innbyggere og turister kan dra nytte av det gode arbeidet som er gjort. Resultatet kan sees her:

Arbeidet er ikke 100% ferdig ennå, og det gjøres stadig vedlikehold med rydding og supplering i databasen. –Jeg gleder meg veldig til innføring av sentral FKB-lagring for både denne og andre baser, sier Janson. –Det hender at objekter som vi har slettet fordi de ikke finnes i terrenget, kommer inn igjen etter den tradisjonelle vedlikeholdsrunden mot Kartverket. Da får vi arbeid med å rydde opp i gammel moro, men med sentral FKB-lagring kan vi arbeide mot den samme originalbasen, og dermed blir ikke dette en problemstilling, avslutter han optimistisk.

ringebu-3d

I tillegg til kart og flybilder, har fjellskygge fra laserdata blitt tatt i bruk for å finne stier i områder med bratt terreng og tett skog. Her er stiene presentert i Kommunekart 3D.

fridjov-valde-janson

Avdelingsingeniør Fridtjov Valde Janson i Ringebu kommune innrømmer at det har blitt en god del stiregistrering også på fritiden. Hans engasjement kommer kommunens innbyggere og turister til gode.