sms-varsling

Nå gjør vi det enda enklere med vannmåleravlesning!

Avlesning av vannmålere i kommunen er forbundet med mye administrasjon, ressursbruk og kostnader knyttet til utsendelse av varsel og mottak/innlegging av avlesninger. Nå gjør vi avlesningsprosessen enda enklere, ved at det tradisjonelle avlesningskortet erstattes med en SMS som mottakeren kan besvare med sin målerstand. I tillegg til at prosessen blir enklere og mer effektiv, vil innbyggeren oppleve en mer moderne prosess og økt servicegrad fra kommunen.

Dersom en mottaker ikke er registrert med mobilnummer i telefonregisteret, eller ikke svarer på utsendt sms, sendes avlesningskort ut som tidligere til disse. De som får avlesningskort i posten kan naturligvis også registrere sine avlesninger i en mobiltilpasset webløsning.

Mandag 17. oktober vil løsningen være klar til bruk, og det er allerede flere kunder som har gjort seg klare for å ta den i bruk. Innbyggerne i Kongsvinger, Grue, Eidskog og Nord-Odal er blant de som kan forvente å motta avlesningskortet på SMS. Kjell Halvorsen i Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap gleder seg til å ta i bruk den nye løsningen. –Jeg har tenkt med meg selv at vannavlesning må være like enkelt som å lese av strømmen, og det blir det nå, sier Halvorsen entusiastisk.

KOMTEK Vannmåleravlesning med SMS gir betydelig gevinst:

  • Spar produksjon og utsendelse av avlesningskort
  • Enkel administrasjon
  • Si farvel til manuell tasting av innkomne avlesninger
  • Eliminer feilkilder
  • Øk service til innbyggeren

Ta kontakt med meg hvis du ønsker mer informasjon om den nye løsningen.