Serverrom

Norkart tilbyr GISLINE og KOMTEK Forvaltning som tjenester

Det skjer mye spennende utvikling i kommunene om dagen, og spesielt det siste året er det mange som nå er klare for nettsky-tjenester. Situasjoner som jeg hører om er «Øyvind kan ikke dra på ferie, for han må passe på GISLINE» og «Rolf skal slutte, og det er bare han som kan KOMTEK». Samtidig outsorcer kommunene på Romerike datarommene sine. Jeg synes å merke en tydelig tendens til at kommuner vil bruke mer tid på fag, myndighetsutøvelse og arbeidsprosesser – og mindre tid på system og verktøy. Da dukker behovet opp for en samarbeidspartner som kan håndtere systemene, og spørsmål om Norkart kan ta ansvaret for drift av GISLINE, QMS og KOMTEK. Og da er svaret JA.

Jeg anslår at 80% av alle utviklingsaktivitetene i Norkart nå handler enten om å lage nye løsninger som designes for å kjøres i rett nettskyen, eller å tilpasse eksisterende løsninger slik at de kan leveres som tjenester. Dette gjelder både Windows-applikasjonene GISLINE Forvaltning og KOMTEK Forvaltning.

I vinter har vi gjort tester hos noen pilotkommuner på å levere KOMTEK Forvaltning som en tjeneste med Azure RemoteApp. Frem til sommeren bygger vi opp tjenester for tre kommuner på GISLINE og QMS. Det er viktig for Norkart at vi gjør dette sammen med kommuner slik at leveransen treffer behovet best mulig.

Dette betyr at Norkart nå tilbyr disse applikasjonene ikke bare som en lisens som vi leverer som en setup.exe, men også som et abonnement hvor vi leverer mye mer enn bare programvaren.

Det mest opplagte er at kommunen ikke trenger å gjøre programoppgraderinger. Det gjelder ikke bare Windows-programmene, men også alle komponentene på applikasjonsserveren, eller matrikkelserver’n, som mange kaller den. Vi snakker blant annet om tjenester og databaser for MIS, MES, MOS, Lokal matrikkel, Planregister og Oppmålingsforretning. Samtidig slipper du å tenke på disse maskinene, og da tenker jeg på for eksempel antivirus, oppgradere Windows, virtualisering, brannmur, switcher og routere.

Her vil Norkart tilby et trygt lager med backup, sørge for dataflyt til og fra Kartverket med driftsovervåking. I tillegg til applikasjons-supporten vi er så kjent for, vil vi også gi drifts-support.

Norkart bruker Microsoft Azure for å gjøre dette mulig på en enkel, robust, og sikker måte. For nettskyen stiller enda høyere krav til sikkerhet, og ettersom vi bruker standardiserte sikkerhetsløsninger øker dette sikkerheten.

Vi er klare for å levere GISLINE og KOMTEK som en tjeneste – og ser frem til å avlaste alle kommuner som ønsker å fokusere på kjerneområdene, og overlate driften til Norkart. Trygt, sikkert og enkelt.