Sammensatt-Min-Eiendom

All informasjon om kommunale eiendomstjenester kan samles digitalt på ett sted

Alle eiendomseiere i Norge kan i fremtiden få enkel digital tilgang til fullstendig informasjon om sin eiendom og alle kommunale tjenester tilknyttet eiendommen på et sted. Norkart, som har Norges mest komplette datavarehus for geografisk data og informasjon, lanserer nå et nytt tilbud til Kommune-Norge der innbyggerne kan betjene seg selv via nettstedet MinEiendom.

Her finner du Norkarts Infopakke

Nettsiden MinEiendom kan legges som en lenke på den enkelte kommunes/IKS hjemmeside og inneholder alle data om blant annet vann og avløp, miljø, feiing, renovasjon, eiendomsskatt, kart og oppmåling mm.

MinEiendom er en interaktiv side hvor eieren av eiendommen selv kan kommunisere tilbake til kommunene og be om endringer/informasjon om for eksempel søppelbeholdere, ekstra tømming, flytting av feiedag, gebyr- og betalingsoversikt mm.

I fremtiden vil eiendomseiere gjennom MinEiendom også få presentert statlige data om sin eiendom.

MinEiendom vil spare kommunene og IKS´ene for store utgifter, og vil føre til at de ansatte i kommunen kan bruke mer tid på de færre, men vanskelige sakene i stedet for mange daglige henvendelser som eiendomseieren selv kan skaffe seg via selvbetjening.

Via MinEiendom vil eiendomseiere ha tilgang til informasjon hele døgnet og vil således ikke være avhengig av rådhusets eller kommunehusets åpningstider.

Østre Toten har vært en viktig pilotkommune og en innovativ bidragsyter for den nye digitale portalen, og har nylig integrert MinEiendom på kommunens hjemmeside. Innbyggerne i Østre Toten får nå tilgang til all kommunalteknisk informasjon samlet på ett sted – og tilbakemeldingene har vært meget positive.

Norkart leverer i dag digitale løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til teknisk sektor i 390 kommuner i Norge.

Norkart ønsker å samarbeide tett med kommunene om det nye tilbudet MinEiendom og har som mål at kommunenes tekniske sektor skal være full digitalisert i 2019, og at det «digitale rådhuset» skal være i full virksomhet samtidig med at første fase av den pågående kommunesammenslåingen trer i kraft.