Eiendomsinformasjon

Ny bestillingsløsning for eiendomsinformasjon

Norkart har de siste årene investert betydelige midler for å kunne tilby en konkurransedyktig løsning for bestilling og leveranse av eiendomsinformasjon.

Sentralt i vår løsning er innføring av et automatiseringsløft for kommune-Norge. Vi sammenstiller og strukturerer data i skyløsninger, og kobler data sammen med løsninger som automatisk produserer ulike kart, planinformasjon, samt informasjon fra avgiftssystemene i kommunene. Dette er informasjon som inngår i «meglerpakken», som dermed kan leveres raskere enn før, samt med et mer standardisert innhold og utseende. Norkart har inngått en formidlingsavtale med Kartverket som gir Norkart mulighet til å bruke Kartverkets eiendomsopplysninger fra matrikkel og grunnbok i en egen Norkart Eiendomsdatabase, og kan tilby rapporter fra disse dataene med umiddelbar leveranse.

Norkart inngår avtaler med stadig flere kommuner og interkommunale samarbeid om formidling av deres data. Tilbakemeldingene fra kommunene er at innføring av automatisering gir høy gevinst. Tidligere brukte mange personer fra ulike avdelinger tid på å fremskaffe informasjon, mens de nå kan rette innsatsen inn mot digitalisering av de produktene som foreløpig ikke lar seg automatisere. En viktig brikke for å lykkes med automatisering er samarbeid med våre konkurrenter for å skape best mulig dataflyt mellom systemene som brukes til å forvalte informasjonen.

Med bruk av moderne teknologi har vi utviklet en tjenestebasert bestillingsløsning som kan integreres i fagløsningene meglere og takstmann benytter. Vi har allerede integrert løsningen mot noen fagsystemer, og er i oppstartfasen med flere andre. Vi kan også tilby vår egen kartløsning som bestillings- og leveringsportal for produktene.

Vår unike posisjon som største leverandør av fagsystemer i kommunene kombinert med Norges mest komplette geografiske datavarehus gjør oss til en spennende utfordrer på dette området.  Våre planer omfatter en rekke nye produkter og løsninger, hvor vi har fokus på fleksibilitet for bestiller og nye måter for å overlevere informasjon.