Safe Software

Kompetanse og kunnskap på FME har gitt Norkart gullstatus også for 2016!

FME har vært et uvurderlig produkt både internt hos oss i Norkart, hos både store og små kunder og som en viktig del av kunderelaterte prosjekter hvor dataflyt er i fokus. Norkart er fortsatt norgesledende på FME-kompetanse. I tillegg til FME-teamet til Norkart som frontes utad er også mer enn 10% av alle ansatte i Norkart brukere av FME på ukentlig og månedlig basis!

Norkart har flere sertifiseringer fra Safe Software i staben, og drifter blant annet portalen GEOkonvertering.no basert på FME Server. Norkarts analysesenter, www.geoanalyse.no, benytter FME til levering av tjenester, dataflytløsninger, verdiøkte dataprodukter, kurs og rådgiving.

Kundemassen kommer både fra kommunemarkedet, i statsetater og blant mange private aktører, både på FME Desktop og FME Server. Ved bruk av programtillegget GDMMapper får disse også tilgang til å behandle norske dataformater (SOSI, Quadri, NVDB, QMS og KOF) direkte i FME. Norkarts suverene kompetanse på utvikling og bruk av SOSI i forbindelse med dataforvaltning hos bl.a. kommuner og Kartverket kommer dermed også til nytte for FME-kunder.

Norkart har vært forhandler av FME siden 2008, og teknologipartner siden 2007. Satsingen på FME har alltid vært tilstede hos Norkart. Vårt klare engasjement, voksende kundemasse, dedikerte spesialister, kursvirksomhet og egne brukermøter har igjen blitt anerkjent av produsenten, Safe Software, som fortsetter å gi Norkart status som gullpartner.

FME-teamet er stolte av tilliten fra Safe Software og ser fram til ett nytt år med flere FME-nyheter!