Automatisk situasjonskart fjerner en tidstyv

Bestilleren får de nødvendige dokumentene umiddelbart, og trenger ikke å betale for dokumentene der og da. Gebyret tar kommunene igjen ved innsending av søknad.

Den enkelte kommune kan selv definere opp hvilke kartutsnitt som skal leveres ved bestilling, og kan selv definere innholdet i disse. I tillegg til kartutsnitt som produseres ved bestilling, kan man også automatisk levere med planbestemmelser som gjelder for den valgte eiendommen.

Det er mulig å knytte ett eller flere faste dokumenter til et produkt som bestilles. Dette kan være generell informasjon om søknadsprosessen, eller andre dokumenter som oversendes ved bestilling av situasjonskart.

Dersom det er ønskelig, kan løsningen konfigureres slik at en saksbehandler må kontrollere utsendelsen før den faktisk leveres til bestiller. Dette kan gjelde alle bestillinger, eller det kan begrenses til eiendommer som ikke lar seg skrive ut i angitte målestokker/arkstørrelser. Saksbehandler vil i slike tilfeller logge seg inn på løsningen, og vil ha tilgang til utvidet utskriftsfunksjonalitet.

Løsningen driftes i sin helhet hos Norkart, og nødvendige data overføres med GISLINE Server. Kommunen får også tilgang til administrasjonsverktøy, slik at innhold og kartutsnitt kan tilpasses av den enkelte kommune.

Løsningen er laget i samarbeid med 14 kommuner i Greater Stavanger.