ministerbesøk

Hvorfor ble Samferdselsminister Solvik-Olsen så begeistret da han besøkte Norkart?

Kombinasjonen av tilgang til absolutt all oppdatert stedfestet informasjon i Norge, presentert på en lett forståelig måte til folk flest, er uslåelig. Dette var bakgrunnen for at Samferdselsminister Solvik-Olsen besøkte Norkart rett før kommunevalget.

Sammenstilling og enkel visualisering av samferdselsdata sammen med annen stedsrelatert informasjon som kvikkleire, flomfare, etc gir lettforståelig og samfunnsnyttig oversikt. Dette skulle vi selvsagt ønsket at rette vedkommende hadde sjekket ut før arbeidene under Skjeggestadbrua ble igangsatt sist vinter. Trådløs tilgang til Norkarts Datavarehus fra smarttelefoner og nettbrett bør etterhvert bli en selvfølge. Den mobile brukervennligheten er uslåelig. Samfunnsgevinsten er betydelig ved å tilby lettforståelig informasjon til både folk flest og ulike beslutningstagere uten spesialkompetanse på geografisk informasjon. Motsatt er samfunnskostnadene store dersom spesialister ruger på data uten å gi omgivelsene tilgang til “sine” data.

Norkarts gjennomgang av lokasjonsbasert beslutningsunderlag for samferdselssektoren gjorde Solvik-Olsen begeistret! Ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig via Apper på mobile enheter, ser vi et hav av muligheter. Her er det enkelt å se store gevinster, og dette er helt i tråd med samferdselsministerens ønske om informasjon til og tilbakemelding fra folk flest. Dette er viktig for effektivisering og demokratisering av forvaltningen.

Smarttelefoner med Google maps har revolusjonert folks forståelse av og tilgang til geografisk informasjon de siste årene. Nå er det opp til forvaltningen og industrien å tilpasse seg denne virkeligheten. Vi må tenke samfunnsnytte og brukervennlighet i alle ledd. Gjenværende navlebeskuende spesialister må vekkes opp slik at kompetansen blir kanalisert dit nytteverdien er høyest. I Norkart er vi godt i gang. Data er den nye oljen – og det er et hav av muligheter. Hos oss skaper det energi og arbeidsglede at så mange nå kan få nytte av våre data og vår kompetanse! Det skaper begeistring!