Tidstyver og søken etter gebyr-glipp

Matrikkelsynk og kart for å finne mulige huller i gebyrføring

Dersom statusendringer ikke meldes inn som forventet kan det være lett å overse endringer i eiendoms- og bygningsmassen som skal resultere i kommunale gebyr. I eksempelet under har jeg brukt Matrikkelsynk for å se bygninger med midlertidig brukstillatelse. Kartet er satt til å vise gebyr. Matrikkelsynk i KOMTEK Her får jeg to interessante opplysninger:
  • Datoen for når det ble gitt midlertidig brukstillatelse går langt tilbake. Dette kan være interessant f eks for mine kolleger på byggesak. Hvis de ikke bruker KOMTEK kan jeg eksportere utvalget og sende dem en Excel-fil.
  • Kartet viser mange avtaler uten vann- og avløpsgebyr. Dette er en bonus i forhold til det jeg brukte Matrikkelsynk for å gjøre.
    • Gebyr-symbolene ser slik ut:  uten grå (avløp) og blå (vann) symboler. Dette kan være interessant å se videre på. Kanskje er dette et byggefelt utenfor områder for innlagt vann og avløp. Eller har jeg har glemt å opprette gebyr for vann og avløp?

Renovasjon – finne de som ikke betaler for utstyret sitt

De nye delene av KOMTEK gir oss fantastiske muligheter til å søke opp data vi har i databasen. Ved å kombinere søkekriterier på tvers av fag kan vi finne mye mer enn vi kunne før. Her har jeg søkt etter avtaler uten gebyr i Renovasjon-modulen. , og blar gjennom trefflista for å se på hvert tilfelle om de faktisk skal betale for renovasjon. Allerede på andre avtale ser jeg at de har utlevert en 140 l restavfallsdunk. Søket tar noen få sekunder å utføre, og jeg finner mange tilfeller hvor vi har glippet i å opprette renovasjonsgebyr. Dette kan være vel anvendt tid. KOMTEK Renovasjon

Eiendomsskatt – avtaleliste fra Matrikkelsynk

Mange synes eiendomsskatt er krevende og uoversiktlig å jobbe med – hvilke avtaler skal jeg beregne nytt eiendomsskatt-gebyr på? Hadde det ikke vært kult om jeg kunne gjøre små matrikkelsynk-analyser i Eiendomsskatt-modulen? Med avtalelister kan du det. Jeg gjør analysene i Matrikkelsynk, lagrer som avtaleliste og åpner i Eiendomsskatt. Der genererer jeg gebyr, skriver ut skattesedler osv Avtalelister er genialt og lar meg bruke modulene sammen; I Matrikkelsynk finner jeg avtaler jeg tar med til Eiendomsskatt for å jobbe videre med. KOMTEK Matrikkelsynk illustrasjon

Når skal jeg vedlikeholde KOMTEK med ny informasjon fra Matrikkelen?

Jeg vet godt at jeg kan bruke Matrikkelsynk-modulen i KOMTEK for å oppdatere avtalene mine med data fra Matrikkelen. Men hvor ofte skal jeg bruke Matrikkelsynk? Hver andre måned, eller kanskje 2-3 ganger i året?  Jeg vil ikke ha for mye jobb hver gang jeg går inn der, men samtidig føles det bortkastet om det bare èn hjemmelsovergang å behandle. Deler du mine tanker? Tenk deg at du møter dette oppstartsbildet i KOMTEK etter innlogging? KOMTEK Forvaltning Arbeidsprosessen jeg ser øverst kjenner mange fra før, men jeg ser også Matrikkelsynk-relatert informasjon nede til høyre. I meldingsoppsummeringen nede til venstre ser jeg at det er tre Matrikkelsynk-relaterte meldinger. I det oppsettet for Matrikkelsynk har jeg definert at jeg skal få tilsendt en melding for hjemmelsoverganger, når det har skjedd 20 hjemmelsoverganger, eller det har gått 30 dager. Det hjelper meg å bruke Matrikkelsynk når det er passe mye å behandle. Det samme har jeg definert for endring av persondetaljer. Her har jeg også haket av for at jeg vil se matrikkelstatistikk på hjem-siden. KOMTEK innstillinger for hendelser Disse enkle grepene hjelper meg å bruke Matrikkelsynk når det er passe mye å behandle. Lykke til med å finne dine glipp!