NADAG - et offentlig prosjekt med suksess!

Norkart har hatt gleden av å ha innleide utviklere fra dag 1 i prosjektet og sett løsningen vokse frem til å bli produksjonsklar nå i sommer. Motivasjonen bak NADAG var observasjonen om at grunnundersøkelser (boringer i grunnen) i Norge altfor ofte ble gjennomført og deretter aldri brukt om igjen. Selve grunnundersøkelsene sier noe om hvorvidt det er kvikkleire, fjell eller andre viktige geologiske parametere i brønnen man borer. Dette er åpenbart noe som er av betydning for allmennheten, og ikke minst med tanke på utbygging og sikkerhet/beredskap. Før NADAG havnet gjennomførte grunnundersøkelser "i en skuff" hos oppdragsgiver eller hos utførende borefirma - altså rett inn i "siloene". Lite dataflyt på tvers, lite gjenbruk på tvers og særdeles lite samfunnsnytte. NADAG endrer dette bildet ved å implementere en standard for hvordan vi felles kan representere borehull og ikke minst implementere en infrastruktur for mottak, lagring, forvaltning og innsyn av grunnundersøkelser. Systemet skal fungere uavhengig av hvem som er oppdragsgiver eller hvem som er utførende. I lys av den tidligere "silostrukturen", åpner dette for særdeles god samfunnsnytte. Dette blir bekreftet av Vista Analyse som peker på en "return-on-investment" på 6.4. Eller mer presist 16 millioner kroner årlig i samfunnsøkonomisk innsparing. Det er 16 millioner som kan brukes på helt andre ting: sikrere broer, bedre veier og mindre erstatningssaker. NADAG er ikke bare samfunnsøkonomisk nyttig. Det er også et eksempel på et akkurat passe stort offentlig prosjekt. Som Paul Chaffey kommenterer på sin blogg, hører vi dessverre altfor ofte om ambisiøse offentlige prosjekter. Altfor ambisiøse. Altfor komplekse. Altfor "skal-få-til-alt-på-min-måte-prosjekter". Chaffey har svært gode poeng som jeg er hjertens enig i. Altfor komplekse og store prosjekter går som regel galt. De blir for dyre, løser ikke det de skal og sørger for gigantiske regninger. IT-verden er kompleks. Kanskje mest på grunn av at alt er mulig. Vi er for dårlige til å begrense ønskene våre og for dårlig til å spisse problemstillingene. NADAG er et miniatyrprosjekt sammenlignet med milliardprosjektene som når media. Men, det er et miniatyrprosjekt med mange av de samme fellene. Vi har opplevd fristelsene for å: "lage litt mer", "gjøre det litt mer dynamisk", "hva med litt mer funksjonalitet?". Gjennomgående i prosjektet har dette blitt styrt unna og knallharde valg har blitt tatt for å oppnå kjernemålet: lage en nasjonal database for grunnundersøkelser. Norkart er stolt over å ha vært en sentral bidragsyter til å knuse datasiloer og sørge for mer samfunnsnyttige IT-systemer som fungerer!   Du kan lese mer om NADAG hos: