Mediakart

Enkel tilgang til eiendomsinformasjon gir stor suksess!

Norge har gode offentlige registre som er utviklet gjennom mange år. Utfordringen er tilgjengeligheten til denne informasjonen.  Dette gjør vi i Norkart noe med!

Tilgang til korrekt informasjon om eierskap til fast eiendom er en viktig bærebjelke i moderne samfunn.

På kort tid har et stort antall lokal- og regionalaviser valgt Mediakart som løsning for å publisere omsetningsdata for fast eiendom.  Dette er populær informasjon blant leserne, og mange lesere er også positivt for annonsører og annonseinntektene til avisen.

Mediakart forenkler og automatiserer artikkelskrivingen, og har vist seg å være en gave til aviser med begrensede ressurser, og har bidratt positivt til prosessen med å overføre inntekter fra fysisk til elektronisk avis.

Norkart vil fortsette arbeidet med å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon på en enkel og lettfattelig måte gjennom nye produkter og tjenester.

Les mer om Mediakart her