Norkart har levert sin første løsning for skybasert forvaltning av geografiske data!

Distribution Innovation (DI) utvikler og leverer programvare for distribusjon av medieprodukter, og ruteplanlegging er en viktig del av dette. For å få til en mest mulig effektiv distribusjon er det nødvendig å supplere eksisterende datasett med egne data. Ved hjelp av en web-basert løsning fra Norkart kan DI’s kunder selv oppdatere vegnettverket med nye lenker eller endre egenskaper på eksisterende lenker.

Løsningen er et godt eksempel på hvordan Norkart kan sette sammen løsninger basert på den beste teknologien. I denne løsningen er det benyttet OpenSource verktøy som OpenLayers, PostGIS og GeoServer i kombinasjon med FME.

DI er eid av Aftenposten AS, A-Pressen Lokale Medier AS og Edda Media Distribusjon AS, og er markedsleder i Norden for denne type løsninger.