FOSS4G i Norge 2014

Målet med denne dagen var å vise frem hvordan en rekke forskjellige open source teknologier blir brukt i Norge. Deltagerne kom fra universiteter, kommuner, statlig sektor og det private næringsliv. Fjorårets konferanse var en suksess så jeg hadde forhåpninger til en dag med mye spennende innhold. Mine forhåpninger ble absolutt innfridd: Atle Frenvik Sveen fra Bouvet var først ute med et foredrag kalt «Hva er åpent?» hvor han snakket om ulike aspekter ved hva det betyr at programvare/kode er åpen. Ofte tenker man på ordet «gratis», men det er verdt å se litt bredere på betydningen. Han siterte blant annet Sara Novotny og sa «Open source is free like a puppy». Det er lav terskel for å ta i bruk lett tilgjengelig programvare, men det krever ofte stor innsats fra brukeren. Innsatsen kan gå på leting etter dokumentasjon, bidra til forbedring av kode, utvikling eller kjøp av tilleggsmoduler. I dette ligger også forretningsmuligheter for selskaper med utviklerkompetanse. Han tok også opp kvalitetsaspektet ved open source. Når det er mange øyne som kan se over funksjonalitet og kode, kan det lett dannes forventninger om at koden er feilfri. Dette skjer derimot ikke automatisk. Det krever at det er et aktivt miljø med mange bidragsytere. Dersom du velger å legge ut din kode som open source må du markedsføre prosjektet for å få andre til å bidra. Vi må ikke glemme at alle feil ikke nødvendigvis oppdages selv med et aktivt miljø. Atle Frenvik Sveen nevnte  Heartbleed som et eksempel på dette hvor feilen hadde ligget i mye brukt open source i mange år uten at noen oppdaget det (eller sa ifra). Det er en annen side av åpen kildekode som ble diskutert og som er interessant fra et prosjektledelsesperspektiv – distribuerte team. Bidragsytere kan komme fra alle verdensdeler og vanlige utfordringer som ulike tidssoner og kulturer blir overvunnet. Jeg synes dette er et artig eksempel på at distribuerte team kan fungere, men vi må huske at det her er snakk om uformelle prosjekter uten de forpliktelser, tidsfrister og rammer formelle distribuerte team og prosjekter har.
Atle Frenvik Sveen fra Bouvet snakket engasjert om hva åpen programvare betyr
Atle Frenvik Sveen fra Bouvet snakket engasjert om hva åpen programvare betyr
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *