Norkart samler Norge i publikumsvennlige 3D kart

25. august  Norkart lanserer innovative og brukervennlige 3D-løsninger for hele Norge etter inngåelsen av en eksklusiv samarbeidsavtale med Agency9. Hovedfokus for løsningene vil blant annet være bedre dialog med innbyggerne i plan- og byggesaker.

Nyheter